Tư vấn cô Kim Phụng bị viêm xoang sàng sau

Chào bạn, Dưới đây là cuộc tư vấn dài 20' giữa tôi và cô Kim Phụng. Được bạn bè chia sẻ thông tin cô Kim...

Hoạt động

Đăng ký tư vấn