Rotana cảm nhận: Chị Út Nhỏ chia sẻ về thuốc...

Được sự cho phép của chị Út Nhỏ đang ở hàn quốc mình xin được đăng bài chia sẻ của chị trên website này...

Tư vấn cô Kim Phụng bị viêm xoang sàng sau

Chào bạn, Dưới đây là cuộc tư vấn dài 20' giữa tôi và cô Kim Phụng. Được bạn bè chia sẻ thông tin cô Kim...

Hoạt động

Thông tin

Đăng ký tư vấn